SEZNAM TOČK

1.Spomenik dr.Franjo žgeč

2.Štetje prometa

3.Čušekova domačija

4.Dvorec Dornava

5.Kombinat

6.Gozd

7.Mrtvi rokav

8.Gnezdišče sive čaplje

9.Reka

10.Travnik

11.Čistilna naprava

12.Kartiranje

13.Spomenik pradlim

14.Orientacija

15.Ribiška jama

16.Čebelnjak

17.Cerkev